Vår integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg vid kontakter med oss. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Vadsbolås Skaraborg AB, 556169-9546.

Vadsbolås Skaraborg AB samlar in uppgifter om dig som kund när du genomför ett köp i någon av våra butiker eller anlitar oss för projekt. Dessa uppgifter innehåller oftast information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall person- eller organisationsnummer. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra kundavtal och ha möjlighet att skicka offert och faktura. Dessutom behandlar vi dem för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter så som bokförings- och redovisningskrav.

Vi lämnar som regel inte ut dina uppgifter till andra företag eller myndigheter. Utlämning av uppgifter till myndigheter sker endast när behov finns ur kundperspektiv, exempelvis vid ansökan om ROT-avdrag. I vissa fall erfordras att vi lämnar ut dina uppgifter till leverantörer som ska tillverka specifika låssystem som är skräddarsydda för dina behov.

När du besöker vår hemsida sparar vi inte några personuppgifter. Vi använder inte cookies.

Vi skyddar dina personuppgifter genom:
•Brandväggar och virusskydd
•Personliga inloggningar och behörighetsstyrd åtkomst till samtliga system och lagringsmedia

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du anser att de inte är korrekta. Det gäller dock inte information som berör bokföringsunderlag eller annan information som krävs för att kunna uppfylla lagar och bestämmelser mot dig som kund och myndigheter. Om du är privatperson sparar vi därför personuppgifterna i minst sju år.

Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Om du har synpunkter eller ärenden som berör dina personuppgifter skickar du in din begäran per post till nedanstående adress:

Vadsbolås Skaraborg AB
Att: Dataskydd
Box 180
542 22 MARIESTAD

Begäran måste vara undertecknad med din namnteckning.

Eftersom vår verksamhet och omvärlden ständigt förändras kan även ändringar ske i denna policy. Besök därför gärna vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad.