Vadsbolås från början

Under 1960-talet växte försäkringsbolagens krav på inbrottsskydd, i takt med stigande värden och ökande brottslighet. Bo Richardson, som arbetat med lås och nyckeltillverkning i morbroderns järnhandel, såg en växande marknad och startade Vadsbolås 1972 – från början som ensamföretagare, men redan inom ett år hade den första medarbetaren anställts och verksamheten breddades steg för steg. Tre år senare var det dags för den första filialen i Skövde, och fler skulle följa.

1984 bildade Bo Richardson och Bernt Svensson tillsammans ett nytt företag – Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB – som övertar rollen att utveckla försäljning och installation av säkerhetselektronik, såsom inbrottslarm, kodlås m.m. Läs mera om dem på deras hemsida .

2005 var det dags för ett nytt affärsområde – ett lite enklare låssmedskoncept för mindre orter under namnet Lås & Säkerhet Center Väst.

Idag finns Vadsbolås etablerade på sju orter – Mariestad, Skövde, Lidköping, Skara, Falköping, Tidaholm och Herrljunga (de två sistnämnda med Lås & Säkerhet-konceptet).

 

Verksamheten idag

Vadsbolås sysselsätter i dagsläget 27 anställda varav ett 20-tal är säkerhetsproffs med gedigen branscherfarenhet. Med anläggningar på sju orter servar vi företag och privatpersoner över hela Skaraborg med kompletta lösningar kring lås, säkerhet och inbrottsskydd.

Vi representerar marknadens ledande låstillverkare och har aktuella behörigheter för i stort sett alla förekommande låssystem. Från oss får du ett modernt, ändamålsenligt och framtidssäkert låssystem oavsett om det gäller en enstaka villa, stora bestånd av flerfamiljsfastigheter, företag eller institutioner med extra höga säkerhetskrav. Vi samordnar alla steg från första konsultation till installation och löpande underhåll – effektivt och säkert!