Vi skräddarsyr ditt låssystem

Antingen det gäller nybyggnation eller utbyggnad av gamla låssystem, så upprättar vi tillsammans med dig ett ändamålsenligt låssystem av modernaste snitt, som täcker ditt behov.

Vadsbolås arbetar självfallet med godkända lås av hög säkerhetsklass. Försäkringsbolagens krav på säkra, godkända lås och beslag samt brandmyndigheternas krav när det gäller snabb utrymning och handikappanpassning är några exempel på funktioner som vägs in när vi upprättar ett nytt låssystem. Nyckelkontroll och nyckeladministration är också viktiga funktioner för dig som kund. Här finns allt från enklare standardprofiler till patenterade nyckelprofiler med kopieringsskydd.

Ett låssystem består av ett antal olika låscylindrar som är kodade tillsammans, men kan ha olika behörighet. Kontroll och säkerhet är helt avgörande och fördelarna med låssystemet är bland annat:
• En person, en nyckel
• Enklare kontroll och översikt över vem som har tillträde till vilken dörr
• Kontroll på utlämnade nycklar och nyckelkopiering

När ett låssystem byggs, sker det oftast enligt någon av, eller en kombination av dessa huvudprinciper.


Huvudnyckelsystem

Huvudnyckelsystem används både inom flerbostad och företag där det finns behov av en huvudnyckel som öppnar alla enskilda lås.


Gruppindelade system

Gruppindelade system används ofta i större företag och institutioner där det finns behov av flera nivåer; huvudnyckel, grupphuvudnycklar och enskilda lås. Detta system  är ofta komplicerade och ställer stora krav på flexibilitet inom och mellan grupperna.


Centrallåsning

Centrallåsning används ofta inom flerbostad, där varje enskild nyckel skall kunna öppna gemensamma utrymmen.

Objektgruppen
Kontakta vår företagsförsäljning för din lås- och säkerhetslösning
Objektgruppen
Hitta din butik
Butiker/Filialer
Mariestad
Skövde
Lidköping
Falköping
Skara
Tidaholm
Herrljunga

Huvudkontor och projektförsäljning
Mariestad