Flerbostadsfastigheter

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Lås- och säkerhetssystemen i en flerbostadsfastighet måste möta en hel del krav som den enskilde villaägaren inte behöver bekymra sig om. De boende ska kunna känna sig trygga i förvissningen att ingen obehörig kommer in i fastigheten, samtidigt som många viktiga funktioner måste få enkel tillgång – brevbärare, fastighetsskötare, städpersonal, bud och inte minst besökare till de boende.

Här har vi lösningarna som fungerar, med system som integrerar porttelefoner, kodlås, bokningstavlor och nyckelhanteringssystem med full kontroll – på den säkerhetsnivå du själv önskar.

Vi stöttar dig hela vägen från projektering till löpande service och underhåll – mer om våra serviceavtal hittar du här.

Säkerhet kring flerbostadsfastigheter

Nedan berätta vi mer ingående vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen som fortfarande finns installerad i många fastigheter. Det finns inga krav på låssäkerhet som inte går att lösa.

Öppning/Stängning
Dörrstängare används på t.ex. entrédörrar för att spara gångjärn, karm och kanske intilliggande väggar men också för att dörren alltid ska vara stängd. Många innerdörrar måste ha dörrstängare i brandförebyggande syfte, ofta med inbyggda elektromekaniska uppställningsanordningar kopplade till larmsystem för att underlätta passage genom annars stängd dörr. Till dörrar utrustade med passagekontroll är dörrstängare en nödvändighet för att passagesystemet ska fungera.

Elektromekanisk låsning
För att kortläsare och porttelefoner ska fungera måste det finnas någon form av elektromekanisk låsning i dörren. De finns i olika modeller i form av elslutbleck, motorlås, motorslutbleck och vanliga låshus med inbyggd elektromagnetisk låsning. Vid krav på godkänd låsning från försäkringsbolag måste de kontaktas före ovanstående produkter installeras; eventuell erhållande av dispens erfordras. Observera att vissa enkla elslutbleck ej är godkända för installation i typgodkända branddörrar.

Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik
För att underlätta passage, bland annat för rörelsehindrade genom dörrar i t ex. hemmiljö, på sjukhus, i affärer och andra offentliga byggnader används automatiska dörröppnare. Dessa kan styras med olika impulsgivare; manuella eller fjärrstyrda. Dörrarna kan också övervakas av sensorlister så att dörren inte kan stängas när människor befinner sig inom dörrens arbetsfält. De flesta dörröppnare kan också kopplas till passagekontrollsystem. Några är också godkända att monteras på branddörrar upp till en viss brandklass utan att lås finns i dörren.

Självständigt och oberoende liv för rörelsehindrade
I dag finns det ett flertal hjälpmedel för styrning av dörrautomatik, allt från enkla handsändare till mer avancerad apparatur för att styra hissar, dörrar, lås m.m.

Huvudnyckel
Systemet med att ha en huvudnyckel till ett stort antal lägenheter i ett fastighetsbestånd är i dag en allt mer föråldrad och osäker lösning. Konsekvenserna av att en huvudnyckel försvinner eller osäkerheten om vem som har haft tillgång till denna nyckel är mycket stora, och kostnaden för att byta ut låscylindrar i berörda lägenheter blir ofta betydande. I dag finns det moderna, säkra och enkla system som ersätter huvudnyckeln men ändå ger full flexibilitet för både hyresgäster, fastighetsägare och servicepersonal.

Lägenhetsdörren
Man skiljer på bortasäker och hemmasäker låsning. Bortasäker låsning innebär att det ska vara svårt att ta sig in och ut genom dörren. Hemmasäker låsning innebär att man snabbt ska kunna utrymma vid fara. Man ska alltid kunna öppna dörren med vred från insidan. Öppning med nyckel är direkt olämpligt och avrådes. För komplettering av den befintliga ytterdörren kan gallergrind monteras på insidan. Dessa är klassade och godkända som inbrottsskyddande
dörrar. Äldre dörrar kan vara veka i konstruktionen. Att gradera upp inbrottsskyddet för dessa dörrar kan ske med olika typer av förstärkningsbehör. Nya dörrar är i regel klassificerade på såväl intrång som brandskydd.

Inbrottsskyddande dörrar
Att byta ut den ordinarie ytterdörren i lägenheten mot en s.k. inbrottsskyddande dörr är ett effektivt sätt att höja inbrottsskyddet. En inbrottsskyddande dörr är helst av stål samt testad och godkänd av Stöldskyddsföreningen i klass 1-4. En inbrottsskyddande dörr i klass 2 klarar inbrottsförsök med rejäla verktyg, dvs. bräckjärn, kofot eller handslägga i minst 10 minuter samt står emot ett tryck på minst 1 000 kg mot dörrbladet. Dessa dörrar kan fås färdigmålade eller med trämönstrat laminat och där dörrkarmen också är färdigmålad. Dörren förses ofta med två godkända lås samt en tydlig märkning på karmen som gör att tjuven oftast avstår från inbrottsförsök.

Dörrar i allmänna utrymmen
Denna typ av dörrar ligger vanligen på undanskymda ställen och är oftast utsatta för inbrott. Förebygg inbrott genom att beslå dessa dörrar med nedanstående behör.

Kopplade behör
Numera finns låskistor och slutbleck med kopplade nabbar som effektivt försvårar uppbrytning av dörren. Behöret består av ett kopplande slutbleck samt en utbytbar kopplande låsstolpe som griper in i varandra. Behöret försvårar möjligheterna att vidga dörrspringan vid brytning, och brytmotståndet ökas med upp till tio gånger i förhållande till godkänd klass 3 låsning. Detta är ett mycket effektivt sätt att undvika s.k. spontaninbrott i lägenheter och allmänna utrymmen som källare, tvättstugor och vindar.

Brytskydd
Ett brytskydd längs dörrens framkant ”förseglar” dörrspringan och gör det mycket svårt att få grepp med brytverktyg.

Balkong-/Altandörr samt fönster i bottenplan
Tjuvens ”favoritingång, och därmed fastighetens svagaste punkt. Här är det viktigt att komplettera med följande:

Låsbara handtag
Låsbara handtag monteras på dörrens/fönstrets insida. Handtaget är försett med låscylinder som låses med nyckel. Detta kan ingå i fastighetens låssystem. Detta förhindrar öppning av dörr och fönster om exempelvis glaset krossas eller tjuven redan finns i byggnaden.

Fönsterlås
Fönster i bottenplan förses med fönsterlås som finns i ett flertal utföranden. Dessa monteras på insidan och finns för både utåtgående och inåtgående fönster.

Säkerhetsspanjolett
Förse dörren med en godkänd säkerhetsspanjolett som låser med två hakreglar. Dessa griper in i säkerhetsslutbleck, och därmed får du ett mycket starkt förband. Komplettera även med ett brytskydd.

Tvättstugan – ofta ett nyckelproblem
Konsten att få en fungerande funktion på nycklar och bokningar till tvättstugan är ett vanligt problem för de flesta fastighetsägare. Inbrott och stölder, otydliga och krångliga bokningssystem, misstankar och obehaglig stämning i hyresområdet är välkända problem. Det finns flera effektiva system som gör det både lättare och säkrare för hyresgästen.

Dörrvakten
En ”smart” anordning monterad över dörrens låscylinder, där du kan använda bokningscylinder för att plombera tvättstugan under din tvättid.

Nyckelskåp
Nyckelskåpet placeras på en lämplig plats i anslutning till tvättstuga och torkrum. I skåpets låscylinder passar samtliga lägenhetsnycklar. I nyckelskåpet hänger tvättstuge- och torkrumsnyckeln och hyresgästen som utnyttjar tvättstugan behåller nyckeln under tvättiden varvid ingen annan har tillträde.

Alternativt finns nyckeltub. I tubens låscylinder passar samtliga lägenhetsnycklar. På denna sitter tvättstugenyckeln fast monterad. Hyresgäst som utnyttjar tvättstugan behåller låscylindern med nyckel under tvättiden varvid ingen har tillträde.

Elektronisk bokning av tvättstugan
Tvättmaskiner, tumlare och torkrum kan enkelt bokas med det nya bokningssystemet som finns på marknaden. Tillgången till maskinen kan tidstyras och regleras för enkel hantering och debitering av tvättid. Det blir samtidigt en jämn förslitning av maskinerna då bokningarna fördelas ut på samtliga maskiner. Systemet kan även byggas ut med kortläsare för tillträde till förråd, källare, entréer m.m. Kontakta Vadsbolarm & Säkerhetstjänst för mer information

Fastighetsexpedition
Ett av fastighetens mest värdefulla utrymmen är fastighetsexpeditionen, där det ofta förvaras mycket stöldbegärlig egendom; exempelvis nycklar, datorer, verktyg m.m. Här erfordras en mycket hög klass på intrångskyddet.

Godkänt lås
En självklarhet i alla omslutningsdörrar. Använd t.ex. klass 3.

Säkerhetsskåp/värdeskåp
Här förvarar Du nycklar och värdefull utrustning. Skåpet bör vara anslutet till inbrottslarm.

Inbrottsskyddande dörrar
En inbrottskyddande dörr förbättrar motståndet mot inbrott betydligt.

Databaserade nyckeladministrationer
Disketter och kvittenslistor förvaras i säkerhetsskåp med ett speciellt skydd för dataförvaring.

Galler
Förse fönster i markplan med galler.

Fastlåsning av datorn
Numera finns det ett antal olika sätt att skydda datorerna, exempelvis lås, fästplattor etc.

Inbrottslarm
Ett viktigt komplement som både avskräcker och påkallar uppmärksamhet. Bör vara anslutet till godkänd larmcentral. Kontakta Vadsbolarm & Säkerhetstjänst för mer information.

Kontakta oss för lås- och säkerhetslösningar efter din fastighets behov!

Kontakta oss för mer information:


Ulrika Haakon
Projekt och försäljning
Mariestad
010-491 31 00, 010-491 31 18
ulrika.haakon@vadsbolas.se

Göran Johansson
Projekt och försäljning
Mariestad
010-491 31 00, 010-491 31 19 goran.johansson@vadsbolas.se

Dag Andersson
Projekt och försäljning
Lidköping
010-491 31 50, 010-491 31 58 dag.andersson@vadsbolas.se

Robin Lindgren
Projekt och försäljning
Mariestad
010-491 31 00, 010-491 31 17 robin.lindgren@vadsbolas.se
Hitta din butik
Butiker/Filialer
Mariestad
Skövde
Lidköping
Falköping
Skara
Tidaholm
Herrljunga

Huvudkontor och projektförsäljning
Mariestad